Get Adobe Flash player

DOKUMENTY A ZŁOMOWANIE

Jakie dokumenty są potrzebne do złomowania samochodu? Kto musi się stawić podczas oddawania samochodu na auto złom? Wydania jakiego dokumentu możesz się spodziewać od szrotu?

Dokumenty potrzebne do złomowania

 • Dowód rejestracyjny, a w przypadku jego braku zaświadczenie od odpowiedniego Wydziału Komunikacji.
 • Dowód tożsamości właściciela, współwłaściciela lub osoby upoważnionej do złomowania pojazdu.
 • Tablice rejestracyjne - jeśli zostały zagubione lub skradzione, wypełnij odpowiednie oświadczenie o braku tablicy/tablic.
 • Karta pojazdu, jeżeli takowa została wydana (można to sprawdzić w dowodzie rejestracyjnym, gdzie widnieje zapis „Nie wydano” lub podany jest numer karty, który świadczy o jej wydaniu). Jeżeli karta została zagubiona, nic straconego – wypełnij oświadczenie o zagubieniu lub kradzieży karty.
 • Jeśli pojazd jest przekazywany na złom przez osobę trzecią, osoba ta powinna posiadać wypełnione imienne upoważnienie podpisane przez właściciela (i współwłaściciela, w przypadku, gdy takowy w dowodzie rejestracyjnym został wpisany).
 • Jeśli samochód posiada dwóch właścicieli, tzn. właściciela i współwłaściciela, istnieje kilka możliwości przekazania samochodu do złomowania:
  1. Zarówno właściciel jak i współwłaściciel są obecni podczas przekazywania samochodu
  2. Obecny jest jeden z nich, a drugi posiada imienne upoważnienie do złomowania podpisane przez osobę nieobecną
  3. Nie jest obecny żaden z nich, a osoba trzecia posiada upoważnienie do kasacji podpisane przez obu właścicieli.
 • Jeżeli pojazd nie został przerejestrowany na kupującego, należy okazać umowę kupna-sprzedaży lub fakturę, która potwierdza tożsamość właściciela. W przypadku, kiedy samochód nie był już wcześniej przerejestrowywany (przez wcześniejszych właścicieli) konieczne jest okazanie ciągłości umów kupna-sprzedaży, które potwierdzają ciąg własności od właściciela widniejącego na dowodzie do ostatniego właściciela widniejącego na ostatniej umowie kupna-sprzedaży.
 • W przypadku zgonu właściciela - dokument potwierdzający przynależność samochodu w przypadku podziału majątku po śmierci właściciela.

Dokumenty wydawane po złomowaniu

Po przyjęciu pojazdu do złomowania właściciel otrzymuje:

 • Zaświadczenie o kasacji w Stacji Demontażu Pojazdów (wzór).
 • Unieważniony dowód rejestracyjny.
 • Unieważnione tablice rejestracyjne.
 • Unieważnioną kartę pojazdu (jeśli była ona wydana).
 • Polisę OC – nie odbieramy naszym klientom OC, ponieważ w przypadku jeszcze długo ważnego OC, klient może otrzymać z ubezpieczalni pozostałą nadpłaconą sumę.

Wzory dokumentów do kasacji

A tutaj dostępne do ściągnięcia oraz zgromadzone wszystkie ewnetualnie potrzebne do złomowania dokumenty:

 1. Upoważnienie do złomowania.
 2. Oświadczenie o zagubieniu lub skradzeniu Karty Pojazdu.
 3. Oświadczenie o zagubieniu lub skradzeniu tablic rejestracyjnych.
 4. Wzór otrzymywanego przez auto złom zaświadczenia o kasacji.